bí quyết cho người giúp việc làm chủ nhà vừa ý là gì

Những bí quyết cho người giúp việc làm chủ nhà vừa ý là gì?

Mỗi lần cô vừa mới về tới là tôi biết cô mệt, tôi chỉ cười với cô không hỏi thêm gì cả. Xe cô mới