bí quyết giữ chân người giúp việc

Bí quyết giữ chân người giúp việc: Đó không phải là một chuyện dễ dàng

Các mẹ nên hỗ trợ tiền tàu xe cho các cô giúp việc mỗi dịp họ về quê, nhiều mẹ tâm lý còn gửi cả

Bí quyết giữ chân người giúp việc như thế nào? Bạn có biết hay không?

Tuy nhiên cũng không thể cho người giúp việc nghỉ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bạn. Nếu người giúp