chăm sóc gia đình

Mẹo chăm sóc gia đình khi không có người giúp việc

Người trông trẻ tốt nhất là bạn đồng lứa của con bạn, cùng tuổi hoặc chênh trong khoảng 2-3 tuổi. Người lớn chơi với trẻ

Kỹ năng cơ bản cần có người giúp việc gia đình

Để có đủ thời gian chăm sóc cho gia đình và chính bản thân mình bạn nên chọn những người giúp việc gia đìnhcó các