chăm sóc gia đình như thế nào

Mẹo chăm sóc gia đình khi không có người giúp việc

Người trông trẻ tốt nhất là bạn đồng lứa của con bạn, cùng tuổi hoặc chênh trong khoảng 2-3 tuổi. Người lớn chơi với trẻ