chế độ dinh dưỡng của người già

Một số lưu ý khi chăm sóc người già khó tính là như thế nào?

Ngoài ra người giúp việc nên thường xuyên đi dạo, đi thể dục cùng với các cụ để tạo tinh thần vận động giúp các