có nên để con mình ở nhà một mình với người giúp việc hay không

Bạn có nên để con mình ở nhà một mình với người giúp việc hay không?

Có những trường hợp bố mẹ là người gốc Hà Nội nhưng con lại nói giọng của các tỉnh khác. Đó là do bố mẹ