cuộc sống gia đình hiện đại

Kỹ năng sử dụng máy giặt hiện đại dành cho người giúp việc

Phải kê máy giặt thật vững chắc, trên một mặt phẳng, bốn chân phải tiếp đất không cập kênh. Nước trong thùng giặt phải có