đào tạo kỹ năng người giúp việc

Theo bạn người giúp việc cũng cần phải đào tạo kỹ năng?

Khi mà ngày nay khi xã hội trở nên giàu có họ càng có nhu cầu tìm thuê những người giúp việc chuyên nghiệp.  Vì